Som una Entitat participativa en l'Acció Social, amb la intenció de portar al Municipi i a l'entorn activitats, projectes i experiències que contribueixin en l'empoderament, la convivència i la passió per construir una societat Sana i Responsable.

CONCURS PROJECTE SOCIAL: DESAPRÈN, APRENENT A EMPRENDRE


Continuant amb la nostra dinàmica de promoure, incentivar i dinamitzar el Banc de Temps, aquesta vegada s’ha creat el concurs que us presentem, i que no te altre finalitat que la de fer una important aportació social, expressant les idees que la pròpia població té, per tal de trobar les vies per a que les institucions coneguin la creativitat que existeix entre aquells que estan decidits a col·laborar de forma explícita en l’enriquiment de la societat, per tal de donar una empenta en aquest procés de transformació tan vital, que precisem tots plegats.

BASES
Objecte

Aquest Concurs té per objecte promoure, recolzar, donar veu i viabilitat als Projectes de caire Social creats per persones o grups de persones amb interessos de col·laboració social i amb ganes de fomentar i enriquir l’entorn o municipi en el que viuen, podent ser extensible i aplicable el seu projecte també, en altres municipis o ciutats.

Àmbit

Àmbit Territorial de Catalunya.

Dates de Presentació de Projectes

S’obre el període de presentació de projectes el dia 14 de Novembre de 2015 i es tanca el dia 14 de Febrer.

NOTA IMPORTANT: S'ha ampliat el termini de presentació de projectes fins el 14 de març.

Criteris de Participació

  - Ser major d’edat
  - Acreditar ser membre usuari d’un Banc de Temps
  - Es podrà participar de forma individual o bé en grup, amb un nombre màxim de cinc persones per grup
  - El Projecte pot estar dirigit a qualsevol grup social
  - La idea és lliure
  - Podrà ser presentat en castellà o català, indistintament
  - El treball s’haurà de lliurar en document imprès a la Seu Social situada al Port de Segur, Local d’Informació i Turisme de l’Ajuntament de Calafell, els dimecres d’11h a 14h o els dijous de 16h a 19h
  -També es podrà lliurar el treball en document .pdf per correu electrònic o bé en una presentació en power point o similar, a l’adreça ahesat.org@gmail.com

Apartats Bàsic que han de constar en el Projecte:
- Nom del Projecte
-Nom del seu creador o creadors
- Objectiu principal on es destaqui clarament quin és el caire social de la idea que es planteja
-A qui va dirigit
- Els motius, on s'especifiqui la necessitat social que es pretén cobrir
- Descripció detallada de la idea, dels requisits i de com es posaria en marxa
- En el cas de que hi haguessin terceres parts implicades, també especificar-ho

Consulta i Orientació

En el cas de que hi hagi dubtes o bé es generin propostes que precisin d’orientació per part dels participants, AHESAT disposarà d’una persona que atendrà qualsevol pregunta que pugui sorgir.
Consultora: Núria Gómez (Tècnic en Serveis Sociocomunitaris) – Tel. 686265212
Jurat

El Jurat estarà format per cinc membres, quatre d’ells convidats per AHESAT, per poder representar diferents punts de vista i àmbits socials amb experiència i inquietuds en temes de Cooperació Social:

-  Sr. Jordi Pujol: Escriptor i Teòric en Alternatives a l’Economia i iniciatives en torn als intercanvis. Activista en Progrés Social, així com a membre de l’Associació pel Desenvolupament dels Bancs de Temps.
-  Sra. Lurdes Juncosa: Treballadora i Educadora Social, amb formació especialitzada en el model relacional-sistèmic i Coordinadora del Centre Cívic Cinema Iris de Calafell.
-  Sra. Helena Rubio: Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Calafell, Pedagoga amb experiència professional en temes d’immigració i inclusió social.
- Sr. Alfred Milà: Empresari de la zona del Baix Penedès, amb inquietuds socials, aliè a l’associació i als bancs de temps.
  A causa del succeit amb el Sr.A. Milà, la Junta Directiva d'AHESAT ha decidit substituir-lo pel Sr. Carlos Gómez, així mateix empresari del Baix Penedès.
-  Sra. Carme Millán: Co-Fundadora i Representant d’AHESAT

El Jurat disposarà de 30 dies per a fer la valoració i resolució del guanyador/s, ampliables, depenent del nombre de projectes presentats i la seva complexitat.
Pel que el termini de Resolució “a priori” serà el dia 15 d'Abril, ampliable un màxim de quinze dies (30 d'Abril) quan s’haurà de tenir la Resolució definitiva del Concurs.

Resolució i Premis

Criteris d’elecció del Projecte Guanyador
    ·Que sigui una necessitat social real
    ·Que sigui original i novedós
    ·Que promogui l’empoderament personal i no la dependència social
   ·Que contribueixi en el desenvolupament de persones coherents i equilibrades, en harmonia amb elles mateixes i amb l’entorn
    ·Que enriqueixi la consecució d’un paradigma social humanitzat

Premi

a) Pack de 50 hores en la compte personal (en cas de ser un individuo). En cas de grups les 50 h es repartiran equitativament entre els components del grup.
Si el o els guanyadors pertanyen a un altre Banc de Temps, s’obrirà una compte en el Banc de Temps d’AHESAT, per a que pugui/n fer ús del seu premi.

b)AHESAT es compromet a donar sortida, recolzament i veu al “Projecte Guanyador” atenen els seus propis medis per aconseguir-ho. Treballant per tal de que sigui aprovat per les Institucions pertinents i aconseguir que pugui posar-se en marxa, garantint-li al autor o autors la seva autoria, i implicant-se amb AHESAT en la promoció del Projecte.

La resta de projectes presentats i que compleixin amb els criteris d’elecció del Jurat, passaran a formar part d’una borsa de treballs pendents, que sobre la marxa, es valoraran per a que també tinguin veu i puguin ser portats a terme, en el moment que calgui.

Per a que així consti signa la Junta Directiva d’AHESAT,

Núria Gómez - Co-Fundadora i Presidenta
Coral Conde - Co-Fundadora i Secretària
Mª Carme Millán - Co-Fundadora i Tresorera