Som una Entitat participativa en l'Acció Social, amb la intenció de portar al Municipi i a l'entorn activitats, projectes i experiències que contribueixin en l'empoderament, la convivència i la passió per construir una societat Sana i Responsable.

PROJECTES PRESENTATS I PROJECTE GUANYADOR


Ja hi ha GUANYADOR

El Projecte CASA VIVA presentat per l'Adrià Voltà i l'Oksana Petrushchak, ha estat l'indiscutible guanyador, entre els 13 projectes que han entrat a concurs.
Hi cab afegir, que en realitat cap ha estat desestimat, essent tots considerats viables per a dur-se a terme.
Aqui us deixem un resum de tots els Projectes amb els seus autors:1)      PROJECTE: COACHING EDUCATIU: UNA NOVA EINA PER A LA MILLORA EDUCATIVA
AUTORA: NEUS NAVARRO
Data de Presentació: 16/12/2015
L’objectiu principal del projecte és empoderar als alumnes, famílies i mestres/ directors en la consecució dels seus objectius en la seva tasca educativa per a aconseguir treure el seu màxim potencial. Tot això a través de les tècniques de coaching que portaria a terme la autora del projecte Neus Navarro.

2)      PROJECTE: ESPAI INTEGRAL PER INFANTS I ADOLESCENTS
AUTORA: ESTEFANIA VALERO
Data de Presentació: 04/01/2016
Es tracta d’un espai integral infant-juvenil que atén les necessitats bàsiques, educatives i emocionals dels infants i joves fora de l’horari escolar, on es té present l’etapa de desenvolupament motriu, psíquic i educatiu de cada infant, adaptant-se alhora a les necessitats personals que cadascú requereix. Amb la finalitat de oferir un espai de benestar als joves i infants i les seves famílies que es troben en una situació de risc social.

3)      PROJECTE: VALORS PER LA VIDA I PER L’ESCOLA
AUTORA: NEUS NAVARRO
Data de Presentació: 20/01/2016
L’objectiu principal del projecte és connectar als alumnes i famílies amb els seus valors de vida i escolars per a fer de l’escola i família un entorn favorable per al creixement dels nostres infants.

4)      PROJECTE: LA VIDA COM APRENENTATGE
AUTOR: XAVIER NERIN
Data de Presentació: 22/02/2016
La idea fonamental és treballar la millora personal i l'empoderament de les
persones, aportant les eines necessàries per la comprensió i acceptació del
conflicte interior i exterior que estem experimentant en aquests últims anys, degut
a la crisis sistèmica econòmica i de valors.
Es tractaria de potenciar amb formació experiencial, la importància de millorar la
nostra empatia, comprensió i amor cap a tot el nostre entorn, millorant així les
relacions i la convivència amb un mateix i amb els altres.

5)      PROJECTE: EL CORAZON DE LA TIERRA
AUTORA: ANA VILLANUEVA
Data de Presentació: 22/02/2016
La finalitat del projecte es la de crea uns espais verd, on s’estableixi una comunicació amb valors afegits entre les persones del municipi, basades en la ecologia, el aprenentatge generacional dels veïns, el sosteniment de una part de la societat en situacions precàries, fer tallers –escola de agricultura, recupera llavors autòctones, i recupera espais improductius del municipi.

6)      PROJECTE: ME AGRADA LLEGIR
AUTORA: ISABEL SERISIER
Data de Presentació: 23/02/2016
En els últims anys s´ha observat que cada vegada hi ha més alumnes en l´escolarització d´Educació Primària amb dificultats lectores .
La dificultat en la fluïdesa lectora està molt lligada a una baixa capacitat de comprensió i  com a conseqüència al fracàs escolar. Aquest projecte es per fer uns tallers de lectura que ajuden al nen a tenir un millor inclusió en la escola i en el aprenentatge.

7)      PROJECTE: CURS  PER  A  PARES  I  MESTRES
AUTORA: ISABEL SERISIER
Data de Presentació: 23/02/2016
En aquest curs el programa que oferim ajuda a resoldre problemes i conflictes que poden anar sorgint,  en el moment d´educar als infants i/o alumnes.
Escoltarem a l´adult i aquest podrà entrar en el món de la conciència i de la transformació personal i així pares, mestres, nens i joves podran comunicar-se  més, gaudint de l´experiència de créixer junts.
OBJECTIUS DEL CURS:
  1. Ajudar als infants  a ser qui són.
  2. Gaudir de l´autoestima, la confiança, la seguretat i l´equilibri emocional en la vida quotidiana, en companyia dels nostres fills i alumnes
  3. Aprendre habilitats necessàries per una comunicació sana autèntica i amorosa.
  4. Fomentar l´autoestima, autoacceptació, i autorespecte dels infants. Activació del poder personal.
  5. Resoldre els conflictes de manera sana i adequada.
  6. Ensenyar-los els límits per què creixin amb seguretat, confiança i orientació.
  7. Tolerar les frustracions. Veure les dificultats com oportunitats de creixement personal.
  8. Aprendre amb i dels nostres fills/es.
  9. Autoeducar-se per poder educar. Construir la nostra autoestima, autoacceptació i autorespecte. Activar el nostre poder personal.

8)      PROJECTE: GALERIA D’ART VIVA
AUTORA: ANTONIA JURADO
Data de Presentació: 02/03/2016
L’objectiu principal del projecte és promoure les capacitats artístiques en el Municipi, creant un espai comú on expressar de forma oberta i dinàmica, tècniques, eines i coneixements, tots ells relacionats amb qualsevol tipus d’Art.
Disposar d’un lloc compartit per a tothom, amb la intenció de potenciar la creativitat vers qualsevol iniciativa comú. Es tractaria d’una Galeria, on es podria gaudir d’Artesania en viu i en directe. On la gent a més d’exposar el seu Art, el mostrés als altres de forma interactiva. Es tractaria d’un fòrum útil, per gestionar la nostra energia vital, adient per a tots els públics. En definitiva parlem d’un Projecte Social basat en la convivència de tots tipus de expressions artístiques, d’intercanvi d’habilitats, idees, etc...

9)      PROJECTE: LA ANCIANIDAD NO ES UNA CONDENA
AUTORA: SUSANA PÉREZ
Data de Presentació: 03/03/2016
Es un projecte que pretén donar a la gent gran un dia de homenatge i autoestima a traves de la re4alització de una desfilada de moda en els centres de residencies d’avis, col·laborant amb els botigues del municipi.

10)  PROJECTE: CREAR-TE
AUTORA: SUSANA PÉREZ
Data de Presentació: 10/03/2016
Crear-te són espais terapèutics que utilitzen sobretot recursos
artístics amb l’ajuda i el suport de l’energia sanadora diksha
per ‘autoconeixement, l’expressió d’una mateixa, fer
conscient lo inconscient, el descobrir-se, l’experimentació i el
sanar-se. Tot això, en un espai lliure de judicis i prejudicis on el
respecte per una mateixa i per l’altre persona és important, on lo
important no és saber dibuixar, pintar... si no el procés i lo que en ell
sorgeixi.  Espais de compressió i acompanyament a una mateixa i a l’altre persona. Les sessions es finalitzaran amb transferència d’energia
diksha per a reforçar, acompanyar i facilitar els processos.

11)  PROJECTE: CASA VIVA
AUTORS: OKSANA PRETUSHCHAK I ADRIA VOLTA
Data de Presentació: 13/03/2016
GUANYADOR
La idea inicial de Casa Viva neix de l’entusiasme en la idea de donar a llum un espai creat amb mètodes de construcció més naturals i pròxims a l’esser humà que s’emancipin de l’arquitectura freda i moderna i s’apropin als mètodes ancestrals de construcció que totes les cultures unides a la natura feien servir per viure de manera senzilla i harmònica en societat. Es vol oferir al municipi un espai públic i social únic que contrasti amb tot el que existeix a Calafell fins ara, començant per la seva arquitectura ecològica i unida al medi, fins a la funció en la qual està destinat aquest espai. Volem un espai viu tant a dins com a fora, recuperant l’Ànima dels espais que tant ha abandonat l’arquitectura convencional d’avui en dia.
Casa Viva és un projecte artístic destinat a l’art.
L’espai es divideix en dues zones principals: un espai-galeria i un espai-taller. També hi hauria una zona annexa comunicada amb aquests dos espais que faria la funció de biblioteca. Finalment aquests tres espais estan en contacte amb una quarta zona enjardinada que ho envolta tot. L’espai estaria ambientant el més naturalment possible que serviria de base d’inspiració als artistes.

12)  PROJECTE: ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS MAS ALLA DE UNA LUDOTECA
AUTORA: MARIAN HOMET
Data de Presentació: 14/03/2016
El present projecte presenta una Ludoteca destinada a nens i nenes d’entre 0 a 12 anys. El seu objectiu principal és la interacció entre diferents participants, a través del joc. Així també introdueix el desenvolupament d’activitats de nova índole o també anomenades alternatives amb la intenció en consolidar-los en el nucli familiar. És una ludoteca enfocada al oci, en la que se posaran en pràctica dos cops per setmana ioga, ball, biodança, clown, meditació, introducció a les pedres i minerals,
introducció a les herbes, teatre… etc. S’establirà diàleg tractant temes com la natura, la família, la societat i tot allò que els preocupa.


13)  PROJECTE: LUNA BANCO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
AUTORA: MARIAN HOMET
Data de Presentació: 14/03/2016
Els problemes econòmics que moltes persones estan patint en els darrers anys, ha incrementat el nombre d’abandonaments d’animals de companyia. Més de 150.000 gossos i gats han estat abandonats cada any, el que representa una mitjana de 400 al dia. Les protectores estan desbordades entre camades no desitjades i excés d’animals. El Projecte Luna vol crear un Banco d’Aliments per Animals,
Principalment gossos i gats, al que poden acudir tots aquells que tinguin escassos recursos. El Banc oferirà a més de menjar, atenció veterinària. Es tracta de l’homòleg al Banco d’Aliments, però destinat exclusivament a mascotes, amb la intenció que aquestes puguin continuar formant part de la seva família.

La Junta Directiva d'AHESAT, així com el Jurat del Concurs, volen agrair la participació de tots aquests emprenedors i dels que no han pogut entrar en concurs, animant-los a tots a continuar en la consecució dels seus objectius. Reiteren, el seu compromís en recolzar tota iniciativa de caire social d'acord a la viabilitat existent i les vies que siguin assolibles segons els medis, infraestructura i economia.