Nuestro PROYECTO es contribuir en la construcción de un Nuevo Paradigma Social, con la certeza de que ello ES POSIBLE. BIENVENID@S A NUESTRO HOGAR-ESCUELA

CURS INTRODUCTORI DE GRAFOLOGIA HOLÍSTICA

Presentem una novetat que considerem força interessant:

Descobreix que dius de tú, més allà de les paraules

Curs Introductori a la Grafologia Holística

Facilitat per la Mireia Real Barbera - Grafòloga, Investigadora Privada i Criminòloga. 

Dirigit a qui vulgui conèixer més sobre si mateix, Treballadors de Selecció de Personal, RRHH, Psicòlegs, Terapeutes, etc.